آمار و حقایقی در مورد لوکمیا

 آمار و حقایقی در مورد  لوکمیا

Leukemia Facts & Statistics  

از سری مطالب آموزشی لوکمیا

Leukemia Education Series

مقدمه :

تشخیص لوکمی مهم ترین گامی است که باید برداشته شود اگر چه یک پزشک با تجربه می تواند خیلی سریع این تشخیص را بدهد ولی برای آنهائیکه تجربه کمتری دارند یا می خواهند مطمئن شوند نمی توان صرفاً بر اساس مشاهدان بالینی تشخیص قطعی داد و باید با گرفتن آرمایش خون و تست های خاص این تشخیص داده شود که مطمئن ترین آنها تست مغز استخوان است .

در این میان اما علائمی وجود دارد که ناشی از کمبود پلاکت ها کمبود گلبولهای قرمز و کمبود گلبولهای سفید است از قبیل خونریزی های زیر پوست یا دانه های قرمز رنگ گسترده در دست ها و پاها ( که شبیه حساسیت است ) ضعف و بی حالی و دیر خوب شدن زخم ها است . در نوع حاد هر چقدر تشخیص زودتر داده شود امکان بهبودی  بیشتر است .

شانس زنده ماندن و بهبود کامل بیماران لوکمی حاد لنفوسیتی با فناوری که تا سال 2005 وجود داشه است بین 60 تا 90% درصد است

·         برای  لوکمی حاد لنفوسیتی 3/66% بطور کلی و 9/90% برای کودکان زیر 5 سال

·         با پیشرفت هایی که در ساخت دارو ها و روشهای مداوا صورت می گیرد این شانس بهبودی رو به افزایش است .

از سری مطالب آموزشی لوکمیا برای بیماران  , خانواده ها و مراقبان حرفه ای بهداشت

For patients, families, and healthcare professionals

Stories of life and hope live

داستانهایی از زندگی و امیدواری های آن

 

Information on four major types of leukemia: = اطلاعاتی در مورد چهار نوع عمده لوکمی

Acute Myelogenous Leukemia = لوکمی میلوئیدی حاد

Acute Lymphocytic Leukemia = لوکمی لنفوئیدی حاد

Chronic Myelogenous Leukemia = لوکمی میلوئیدی مزمن

Chronic Lymphocytic Leukemia = لوکمی لنفوئیدی مزمن

 لوکمیا بیماری بدخیم خون و مغز استخوان است . مشخصه آن انباشته شدن  غیر قابل کنترل سلولهای خونی است . لوکمی چهار نوع دارد :

1-      میلوئیدی حاد

2-      میلوئیدی مزمن

3-      لنفوسیتی حاد

4-      لنفوسیتی مزمن

 

اصطلاح لنفوسیتی و میلوئیدی به نوع سلولهایی که درگیر هستند برمی گردد . بنابراین چهار نوع آن به همانگونه که در بالا اشاره شد عبارتند از :

Acute Lymphocytic Leukemia

Chronic Lymphocytic Leukemia

Acute Myelogenous Leukemia

Chronic Myelogenous Leukemia

لوکمی حاد لنفوسیتی Acute leukemia پیشرفت خیلی سریعی دارد که حاصل انباشته شدن سلولهای نابالغ و غیر کارآمد در مغز استخوان هستند . مغز استخوان اغلب تولید سلولهای قرمز سلولهای سفید و پلاکت ها را متوقف می کند . کم خونی حاصل کمبود گلبولهای قرمز است که در بیماران لوکمی حاد ALL  دیده می شود .  لوکمی مزمن خیلی به آهستگی پیشرفت می کند و این امکان را می دهد که تعداد زیاد سلولهای باعث می شود که عملکرد آنها همچنان ادامه پیدا کند .  

حقایق و آمارهایی از لوکمیا – لنفوما – میلیوما 2009

New Cases

موارد جدید :

طبق یک تخمین 245 هزار و 225 نفر در آمریکا زندگی می کنند که مبتلا به لوکمی هستند یا دچار رمیشن remission شده اند. تنها در سال 2009 نیز پیش بینی می شود 44 هزار و 790 مورد جدید از ابتلاء با لوکمی در آمریکا تشخیص داده خواهد شد که 11% آن را لوکمی حاد تشکیل می دهد .

اغلب این موارد در بزرگسالان اتفاق می افتد بطوریکه سن متوسط افرادی که لوکمی در آنها تشخیص داده می شود 66 سال است . تخمین زده می شود که لوکمی باعث می شود که بزرگسالان 10 برابر کودکان گرفتار شوند 2009 ( در برابر  44790 بزرگسالی که به لوکمی مبتلاء شده اند 3509 نفر آنها کودکان با سن 0 تا 14 ساله بوده اند .

لوکمیا حدود 33% سرطان های کودکان 0 تا 14 ساله را به خود اختصاص می دهد . رایج ترین سرطان در بین کودکان 1 ا 7 ساله , لوکمی حاد لنفوسیتی acute lymphocytic leukemia (ALL).

رایج تریم نوع لوکمی در بزرگسالان لوکمی میلیوئیدی حاد  acute myelogenous leukemia (AML), است که تخمین زده می شود 12810 مورد جدید در سال 2009 تشخیص داده شود و لوکمی مزمن لنوسیتی chronic lymphocytic leukemia (CLL), است با حدود 15490 مورد جدید در سال.

 تخمین زده می شود که لوکمی مزمن میلوسیتی Chronic myelogenous leukemia (CML) حدود 5050 نفر را امسال گرفتار کند . رایج ترین لوکمی در کودکان لوکمی حاد  acute lymphocytic leukemia (ALL), است که مسئول 5760 مورد ابتلاء در سال است .

میزان شیوع بر اساس جنس

Incidence by Gender

نرخ شیوع همه انواع لوکمی در بین مردان بیشتر از زنان است  انتظار می رود در سال 2009 مردان 57 % بیشتر از زنان به لوکمی مبتلاء شوند . .

Incidence by Race and Ethnicity

 لوکمی یکی از 15 سرطان رایجی است که در بین همه نژادها و اقوام رخ می دهد . شیوع لوکمی در بین سفیدها بیشتر از 8/12% در بین 100 هزار نفر ) و در بین سرخپوستان آمریکای و اهالی  بومی آلاسکا ( 7 نفر در بین هر 100 هزار نفر ) و اهالی آسیا و اقیانوسیه ( 3/7 نفر در هر 100 هزار نفر ) می باشد .

اگر چه نرخ لوکمی در بین آمریکایی های اروپایی تبار بیشتر از نژادها و اقوام دیگر است نرخ شیوع برای همه انواع سرطان در آمریکایی های آفریقایی تبار 5% بیشتر است . نرخ شیوع همه انواع سرطان ازسال 2002 تا 2006 حدود 493 مفر به ازای در 100 هزار نفر بوده است ومتوسط آن 190 هزار 356 مورد در سال بوده است .

از سال 1997 تا 2006 نرخ شیوع لوکمی در سفید پوستان  آسیایی ها و جزایر اقیانوس آرام رو به کاهش بوده است

لوکمی در کودکان اسپانیایی ها Hispanic سرخپوستان آمریکا و بومیان آلاسکا و ساکنان جزایر اقیانوس آرام بیشتر از کودکان آمریکای آفریقایی تبار بوده است

بیشترین نرخ لوکمی درافراد زیر 20 سال در بین کودکان اسپانیایی است .

Incidence by Age Group

شیوع در گروههای سنی :

 

Leukemia (27.1 percent), neoplasms of the brain and other nervous tissue (16.6 percent), Hodgkin lymphoma (7.2 percent) and NHL (6.6 percent) are the most common types of cancer in children ages 0 to 19 years.

Incidence rates by age differ for each of the leukemias. From 2002 to 2006,  leukemia represented 27 percent of all cancers occurring among children younger than 20 years of age.  It is estimated that in 2009, 3,509 children under the age of 15 will be diagnosed with leukemia throughout the United States. 

ALL is the most common cancer in children 1 to 7 years old. The incidence of ALL among 1- to 4-year-old children is nearly eight times greater than the rate for young adults 20 to 24 years.

Survival statistics have improved significantly over the past four decades. Most children under 19 with ALL will become five-year survivors of the disease.

From 1975 to 2006, the incidence of AML declined slightly for all age groups. From 2002 to 2006, among 15- to 19-year olds, ALL incidence was approximately twice that of AML. In 25- to 29-year olds, AML incidence was 29 percent higher than that of ALL.

CLL incidence increases significantly among people who are age 50 and older, and AML and CML incidence increase dramatically among people aged 55 years and older. These blood cancers are most prevalent in the seventh, eighth and ninth decades of life.

Signs and Symptoms

علائم و نشانه ها :

علائم لوکمی حاد ممکن است شامل کبود شدن آسان یا خونریزی ( بدلیل  کمی تعداد پلاکت ها )  رنگ پریدگی paleness و خستگی سریع ( در نتیجه کم خونی ) و عفونت های جزئی عود کننده و یا بریدگی هایی که دیر بهبود پیدا می کنند باشد ( بعلت کمبود گلبولهای  سفید خون )

این علائم خاص لوکمی نیستند ( و. تشخیص افتراقی آنها از سایر بیماریها مشکل است ) چون اغلب بیماریهای دیگر هم ممکن است چنین علائمی را داشته باشند . اما آنها می توانند ارزیابی های پزشکی را تضمین کنند . بخش عمده ای از افرادی که لوکمیای مزمن دارند امکان دارد که نشانه های عمده ای نداشته باشند و فقط بیماری آنها در طی آزمایشات عادی پزشکی مشخص شود . تشخیص لوکمیا نیاز به  آزمایش خون مخصوص  و آزمایش سلولهای مغز استخوان دارد

. The diagnosis of leukemia requires specific blood tests, including an examination of cells in the blood and marrow.

Possible Causes

علل احتمالی

هر کسی ممکن است مبتلاء به لوکمی شود . لوکمی می تواند مردان و زنان را در هر سنی مبتلاء کند .

·          قرار گرفتن دائمی در معرض بنزن در محل های کاری benzene in the workplace

·         قرار گرفتن در معرض دوزهای بالا و غیر عادی  تشعشع  extraordinary doses of radiation

·         و برخی درمانهایی که جهت سرطان های دیگر تجویز می شود

از جمله عواملی هستند که می توانندذ باعث بروز این بیماری شوند اگر چه اغلب موارد ابتلاء علت خاصی که قابل تفسیر با این علل باشند  ندارند

 

Treatment

مداوا :

هدف از مداوای بیماری رسیدن به بهبود کامل complete remission بیماری است .

بهبود  کامل Complete remission= بدان معنی است که هیچگونه شواهدی دال بر بیماری و برگشت آن وجود نداشته باشد و سلامتی کامل به خون و سلولهای مغز استخوان برگردد .

ریلاپس = Relapse نشانه برگشت سرطان و برگشت علائم و نشانه های بیماری است . برای لوکمی حاد درمان و بهبود کامل (که هیچگونه اثری از بیماری در خون و مغر استخوان باقی نماند تا 5 سال بعد از تشخیص بیماری باقی نماند نشان دهنده زندگی و عمر طولانی بیمار است . مراکز درمان  افزایش تعداد بیماران لوکمی را  که تا حداقل 5 سال بعد از تشخیص بهبودی پیدا کرده اند گزارش داده اند .

Survival

بقا :

بقای نسبی 5 ساله بندرت در یک چهارم بیماران لوکمی در طی 48 سال گذشته صورت گرفته است . از سال 1960 تا 1963 بقای 5 ساله بیماران در بین آمریکائیان با تبار اروپایی مبتلاء به لوکمی 14% بوده است .

از سال 1975 تا 1977 بقای 5 ساله بیماران مبتلاء به لوکمی به 35% ارتقاء پیدا کرده است .

از سال 1999 تا 2005 بقای کلی نسبی بیماران به 54 % رسیده است . بقای نسبی از فردی به فرد دیگر متفاوت است و بستگی به سن در زمان تشخیص و جنس و نژاد و نوع لوکمی دارد .

, and from 1999 to 2005 the overall relative survival rate was 54 percent. The relative survival rates differ by the person's age at diagnosis, gender, race and the type of leukemia.

از سال 1999 تا 2005 بقای نسبی 5 ساله بشرح زیر بوده است :

·         برای  لوکمی حاد لنفوسیتی 3/66% بطور کلی و 9/90% برای کودکان زیر 5 سال

·         8/78 % برای لوکمی کنفوستی مزمن

·         4/33 % بطور کلی برای لوکمی میلیوئیدی حاد (AML): و 2/60% برای کودکان زیر 15 سال

·         3/53% برای لوکمی میلوئیدی مزمن Chronic myelogenous leukemia (CML):

·         در حال حاضر تقریباً 245 هزار وو 225 نفر در آمریکا با بیماری لوکمی زندگی می کنند .

 

نتیجه مداوا  برای یک  نوع خاص لوکمی می تواند حتی از یک مریض به مریض دیگر فرق کند . افراد باید تشویق شوند تا برای داشتن اطلاعات بیشتر با پزشک اشان صحبت کنند. بعلاوه این آمار می تواند میزان بقای را متفاوت و کمتر  نشان دهد چون ممکن است بر اساس داده هایی باشد که نتایج درمان را با اغلب روش هایی که رایج هستند در بر نگیرد . عوامل جدید تر و ترکیبات دارویی و نیز پیشرفته هایی که در زمینه پیوند سلولهای بنیادی progress in stem cell transplantation صورت گرفته است باعث شده است مراقبت های بهتری شده است و داروهای جدید در کلینیک باعث شده است که کیفیت زندگی بیماران سرطان خونی را بیشتر کند .

Deaths

مرگ و میر

از مجموع 21870 نفری که در سال 2009 در آمریکا در اثر ابتلاء به لوسمی تلف می شوند ( 12590 نفر مرد و 9280 نفر زن ) بیشترین میزان مرگ و میر از سال 2002 تا 2006 در میان سفیدها( 5/7% در 100 هزار نفر )  و سپس آمریکایی ها آفریقایی تبار ( 4/6 % در 100 هزار نفر ) بوده است

تخمین زده می شود که در سال 2009 حدود 4390 نفر در اثر CLL  و 1400 نفر در اثر ALL  = لوسمی حاد در آمریکا تلف شوند . و تخمین زده می شود که حدود 9 هزار نفر در اثر AML و 470 نفر در اثر CML فوت کنند و لوکمی غیر دسته بندی شده نیز . Unclassified forms of leukemia مسئول مرگ 6610 نفر در سال است.

 لوکمی در سال 2009 در آمریکا پنجمین علت مرگ ناشی از سرطان در مردان و هفتمین عامل مرگ در زنان بوده است . تخمین زده می شود که تعداد مرگهای در ارتباط با لوکمی در آمریکا برای مردان  36% بیشتر از زنان باشد.

بین سالهای 2002 تا 2006 آمریکایی های آفریقایی تبار که  لوکمی در آنها  تشخیص  داده شده است سنی بین 25 تا 64 سال داشته اند نرخ مرگ و میر بالاتری نسبت به سفید پوستان داشته اند . در سال 2009 تقریباً 1830 آمریکایی آفریقایی تبار ( 970 مرد و 860 زند ) در اثر ابتلاء به لوکمیا جان باخته اند لوکمیا هفتمین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در بین آمریکایی های آفریقایی تبارمرد و هشتمین در بین آفریقایی تباران زن بوده است .

نرخ مرگ و میر کودکان 0 تا 14 ساله  ناشی از لوکمیا در ایالات متحده از سال 1969 تا 2006 به میزان 88% کاهش یافته است علی رغم این کاهش مرگ و میر ؛ لوکمی مسئول اغلب مرگ و میرهای ناسی از سرططان در بین کودکان و نوجوانان زیر 20 سال است و درپیش بینی می شود  حدود 460 کودک زیر سن 15 سال در اثر لوکمی در سال 2009 تلف شوند .

....................مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – 7 شهریورماه 1388 – ممکو

منبع :

http://www.leukemia-lymphoma.org/all_page.adp?item_id=9346

 

  
نویسنده : محمد توكلي ; ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸۸